Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan kehittäminen 7.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan kehittäminen 7.11.2018

Kuntatalo, Helsinki

 

ESITTELY

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuotanto sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevat lähivuosina olemaan voimakkaan rakennemuutoksen kohteena. Eduskunnassa nyt syysistuntokaudella 2018 päätettäväksi tuleva hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistuksesta ja uudesta maakuntahallinnosta tulisi toteutuessaan merkitsemään historiallisen suuria muutoksia SOTE-palvelujen järjestämisvastuuseen ja palvelutuotantoon vuodesta 2021 lukien. Uudistukseen keskeisesti liittyvä asiakkaan valinnanvapautta koskeva hallituksen esitys ja siihen sisältyvät säännökset suoran valinnan palveluista, asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista sekä vastaavista palveluntuottajista tulisivat olennaisesti vahvistamaan yksityisten palveluntuottajien roolia. Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välinen raja hämärtyy, mutta palvelujen saatavuus ja laatu mutta myös kilpailuneutraliteetti on turvattava uudessa toimintaympäristössä. Uudistuksen yleiset periaatteet korostavat mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen laaja-alaista integraatiota sekä hyvinvoinnin ja terveyden ennaltaehkäisyn merkitystä. Mikä tulee olemaan sosiaali- ja terveysalan lukuisten erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden tuleva rooli muuttuvassa toimintaympäristössä?

SOTE-alan järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden toimintaympäristöön vaikuttavat myös muut uudistukset sekä tarkentuvat toimintakäytännöt. Uusi säätiölaki vaikuttaa säätiöiden liiketoiminnan ja rahoituksen edellytyksiin. Valtionavustuksia ja tukia koskevat käytännöt ja menettelyt ovat uudistumassa sekä lainsäädäntötoimien että budjettipäätösten myötä. Vuonna 2017 Veikkauksen, RAY:n ja Suomen Hippoksen fuusion yhteydessä toimintansa aloittaneen Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskuksen (STEA) käytännöt ja menettelyt ovat edelleen keskeisen tärkeitä lukuisten SOTE-alan yhteisöjen toimintaedellytysten kannalta. Verotukselliset käytännöt ja periaatteet ovat viime vuosina tulleet yhä ajankohtaisemmiksi kaikkien kolmannen sektorin toimijoiden kannalta, kun erityisesti yleisen edunvalvonnan ja palvelutuotannon rajanvetoa on selkiytetty. Monet SOTE-alan yhteisöt joutuvat myös arvioimaan perusteellisemmin toimintamallejaan erilaisten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotojen kehittyessä.

Koulutuspäivässä luodaan kokonaiskuva SOTE-alan järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden uudistuvasta toimintaympäristöstä sekä siihen liittyvistä periaatteista ja lainsäädännöstä. Ohjelmassa käsitellään erityisesti:

 • SOTE-uudistuksen yleisiä periaatteita erityisesti kolmannen sektorin yhteisöjen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta
 • Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksen (STEA) toimintakäytäntöjä ja ajankohtaiskysymyksiä
 • SOTE-yhteisöjen verotuskysymyksiä
 • Uudistuneen säätiölain keskeisiä periaatteita
 • SOTE-yhteisöjen uusia toimintamalleja ja kehitysnäkymiä käytännön esimerkkien avulla

KOHDERYHMÄ

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti SOTE-alan järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, mutta se soveltuu myös alan yksityisille yrittäjille sekä viranomaistoimijoille, jotka toimivat yhteistyössä 3. sektorin toimijoiden kanssa. Koulutuspäivän aikana käydään läpi keskeiset ajankohtaiset lainsäädäntöuudistukset, viimeisin oikeuskäytäntö sekä useita käytännön esimerkkejä hyvistä menettelytavoista. Koulutuspäivän luennoitsijat ovat sekä julkisen että yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisöjen asiantuntijoita, joilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus SOTE-palvelujen järjestämiseen, rahoitukseen ja verotukseen sekä yleensä SOTE-alan kolmannen sektorin yhteisöjen toimintaedellytyksiin liittyvistä kysymyksistä.

 


KOULUTTAJAT

Jouko Narikka, budjettineuvos, Valtiovarainministeriö (päivän puheenjohtaja)

Anne Knaapi, muutosjohtaja, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE

Kristian Seemer, valvontapäällikkö, STEA

Samuli Koiso-Kanttila, seurantavastaava, STEA

Satu Schmidt, senior tax manager, PWC

Mirka Danielsson, senior tax manager, Deloitte

Seppo Kemppinen, counsel, Asianajotoimisto Borenius

Jarmo Hänninen, toimitusjohtaja, Idekoop

 

Kouluttajille voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen koulutus[at]tietosanoma.fi.


OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Päivän avaus ja ohjelman esittely – puheenjohtaja, budjettineuvos Jouko Narikka (VM)
9.15 Sote-uudistuksen valmistelutilanne – Jouko Narikka

 • Palvelujen järjestämis- ja tuotantovastuuta koskevat pääpiirteet 3. sektorin toimijoiden näkökulmasta
 • Kilpailuneutraliteetin turvaaminen ja valtiontuet sote-kehittämishankkeissa
10.00 Yleishyödyllisten yhteisöjen asema sote-järjestelmässä Anne Knaapi, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE

 • Yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä palvelutuotannossa nyt ja lähivuosina
 • Hyvät käytännön toimintamallit
10.45 Kahvitauko
11.00 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toimintakäytännöt  Kristian Seemer ja Samuli Koiso-Kanttila, STEA

 • Avustusten käsittely
 • Avustetun toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden valvonta
12.00 Lounas
12.30 Sote-yhteisöjen verotuskysymykset – Satu Schmidt, PWC ja Mirka Danielson, Deloitte

 • Sote-uudistukseen liittyvät verosäädösten muutokset
 • Sote-yhteisöjen eri toimintamuodot ja verotuskäytäntö
13.45 Uudistunut säätiölaki – AA Seppo Kemppinen, Asianajotoimisto Borenius

 • Uusi toimintaympäristö
  • Säätiön hallinnon ja toiminnan keskeiset seikat
  • Vanhan ja uuden säätiön mahdollisuudet
 • Toiminnan kehittäminen
  • Säätiön hallitus ja organisaatio
  • Säätiön hyödyllinen toiminta, liiketoiminta ja yleishyödyllisyys
14.45 Kahvitauko
15.00-16.00 Sote-yhteisöjen uudet toimintamallit  Jarmo Hänninen, Idekoop

 • Yhteiskunnalliset yritykset
 • Yhteistyömahdollisuudet sote-yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja yritysten välillä
 • Kehitysnäkymät

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

 

Koulutuksen hinta on 550 € + alv 24 %.

Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkitty tarjoilu.

Samasta organisaatiosta joka kolmannesta osallistujasta veloitetaan vain 140 euroa + alv 24 %.

 


Lisätietoja

Heikki Haavikko

050 582 8261

koulutus@tietosanoma.fi

     

Koulutuspaikka

Kuntatalo

Toinen Linja 14

00530 Helsinki

Tällä sivustolla käytetään evästeitä toimivuuden parantamiseksi. Lue lisää

Käytämme evästeitä (cookies) vain taataksemme sivustomme toimivuuden. Emme kerää käyttäjiä yksilöivää tietoa. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.

Close