Sosiaali- ja terveysalan yritysten ja yhteisöjen uusi toimintaympäristö 7.3.2018

ESITTELY | KOULUTTAJAT | OHJELMA | ILMOITTAUTUMINEN


Sosiaali- ja terveysalan yritysten ja yhteisöjen uusi toimintaympäristö 7.3.2018

Kuntatalo, Helsinki

 

ESITTELY

SOTE-palvelujen tuotanto tulee lähivuosina olemaan voimakkaan rakennemuutoksen kohteena. Eduskunnalle maaliskuun alussa 2017 annettu hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistuksesta ja uudesta maakuntahallinnosta tulee merkitsemään palvelujen järjestämisvastuun ja palvelutuotannon erottamista 2020. Uudistukseen keskeisesti liittyvä asiakkaan valinnanvapautta koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle alkuvuodesta 2018. Uuteen valinnanvapausmalliin sisältyvät säännökset suoran valinnan palveluista, asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista sekä vastaavista palveluntuottajista tulevat olennaisesti vahvistamaan yksityisten palveluntuottajien roolia. Maakunnilla tulee olemaan liikelaitos omaa palvelutuotantoaan varten, mutta maakunta voi myös yhtiöittää osan palvelutuotannostaan ja perustaa yhtiömuotoisen sote-keskuksen. Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välinen raja hä-märtyy, mutta kilpailuneutraliteetti on turvattava myös uudessa toimintaympäristössä.

SOTE-alan yritysten uuteen toimintaympäristöön vaikuttavat myös muut uudistukset. Uusi julkisia hankintoja koskeva laki antaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös sote-palveluhankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. SOTE-uudistus voi osaltaan vähen-tää perinteisten palveluhankintojen käyttöä, mutta toisaalta julkiset palveluhankinnat voivat myös laajeta koskemaan uudentyyppisiä palvelukokonaisuuksia. SOTE-uudistukseen liittyen kilpailulakia on tarkoitus muuttaa määräaikaisesti siten, että yritys-kauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja.

Liiketoiminnallisin periaattein toimivien yritysten lisäksi SOTE-alalla voi toimia myös erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä. Uusi säätiölaki vaikuttaa säätiöiden liiketoiminnan ja rahoituksen edellytyksiin. SOTE-uudistus voi vaikuttaa myös säätiöiden ja muiden yhteisöjen tuleviin toimintaedellytyksiin ja -mahdollisuuksiin.

Palvelutoiminnan yhtiöittäminen tulee jatkumaan lähivuosina useista syistä. Edellä mainitun maakuntien palvelutuotannon yhtiöittämisen lisäksi yrittäjien, yksityisten yhdistysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen palvelutoiminta on usein kilpailuoikeudellisten periaatteiden tai verotuksellisten syiden vuoksi järkevää eriyttää yhteisön muusta toiminnasta perustamalla sitä varten osakeyhtiö.

Koulutuspäivässä luodaan kokonaiskuva SOTE-alan yritysten ja yhteisöjen uudistuvasta toimintaympäristöstä sekä siihen liittyvistä periaatteista ja lainsäädännöstä. Ohjelmassa käsitellään erityisesti:
• SOTE-uudistuksen yleisiä periaatteita erityisesti yritystoiminnan kannalta
• Laajasti erilaisia kilpailuoikeudellisia periaatteita ja käytäntöjä SOTE-alan yritysten ja yhteisöjen kannalta
• Uusia julkisia hankintoja koskevia säännöksiä ja niiden antamia mahdollisuuksia SOTE-palveluhankinnoissa
• Uudistuneen säätiölain keskeisiä periaatteita
• Yhtiöittämisen tavoitteita ja periaatteita, liikkeenluovutukseen ja henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä sekä omistajaohjausta ja hyvän hallinnon periaatteita

 

KOHDERYHMÄ

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti SOTE-alan yksityisille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat yhtiöittämässä palvelutuotantoaan. Koulutuspäivä soveltuu erinomaisesti myös alan yksityisille yrittäjille sekä järjestöille ja yhdistyksille. Koulutuspäivän aikana käydään läpi kaikki keskeiset ajankohtaiset lainsäädäntöuudistukset sekä useita käytännön esimerkkejä. Koulutuspäivän luennoitsijat ovat sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijoita, joilla on pitkäaikainen ja laaja SOTE-palvelujen järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä, hankinnoista, kilpailusäännöksistä sekä yhtiöittämisestä.

Kouluttajille voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen koulutus[at]tietosanoma.fi.

 


Lisätietoja

Niina Pippuri

Koulutuskoordinaattori

050 543 3101

koulutus@tietosanoma.fi

Koulutuspaikka

Kuntatalo

Toinen Linja 14

00530 Helsinki

Tällä sivustolla käytetään evästeitä toimivuuden parantamiseksi. Lue lisää

Käytämme evästeitä (cookies) vain taataksemme sivustomme toimivuuden. Emme kerää käyttäjiä yksilöivää tietoa. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.

Close